Hoe vind je een mediator waarmee "het klikt"?

Ervaar het zelf tijdens een vrijblijvend informatief gesprek.

Neem contact met me op

Tijdens het mediationproces is er altijd de mogelijkheid om te stoppen.


Ik kan je helpen samen
een oplossing te vinden.

Lopen de spanningen binnen de relatie zo hoog op dat je niet meer in staat bent om de problemen samen te bespreken?

Ik kan het gesprek in goede banen leiden en ervoor zorgen dat jullie weer positief en respectvol met elkaar om kunnen gaan. Dit is de beste uitgangspositie om samen tot goede afspraken te komen bijvoorbeeld met betrekking tot het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan.

Het is raadzaam om na een gewenningsperiode in de nieuwe situatie te evalueren of de gemaakte afspraken nog voldoen aan de wensen en de behoeften van de kinderen en de ouders. Moeten bijvoorbeeld de afspraken met betrekking tot de omgangsregeling bijgesteld worden?

Ook hier kan ik het gesprek in goede banen leiden en samen met de ouders voorkomen dat er nieuwe problemen ontstaan.

Zo laat je aan je kinderen zien dat je ook als ex-partners respectvol met elkaar om kunt gaan.

Zie je op tegen een moeilijk gesprek? Ik kan zorgen voor een veilige omgeving en het gesprek in goede banen leiden.

Ruzie tussen familieleden verstoren niet alleen de relatie tussen de betrokken partijen maar kunnen de relatie tussen alle familieleden beïnvloeden.

Je hebt bijvoorbeeld een bedrijf en je wilt het rustiger aan doen. Gaat een van de kinderen het bedrijf voortzetten? Wordt het bedrijf verkocht? Hoe gaan de kinderen reageren? Ik kan het gesprek in goede banen leiden en er voor zorgen dat een conflict wordt voorkomen en er goede afspraken worden gemaakt.

De werkdruk wordt steeds groter. Optimale samenwerking tussen teamleden is een vereiste. Zodra er conflicten ontstaan tussen teamleden of tussen teamleden en leidinggevenden is het belangrijk om deze conflicten zo snel mogelijk op te lossen.

Ik kan een veilige omgeving creëren waarin je kunt vertellen wat je op je hart hebt en kun je samen tot een oplossing komen en afspraken maken.

Misschien maak je je zorgen over je eigen werkplek?

Je hoort kritiek die je niet kunt plaatsen. Je maakt je zorgen. Misschien worden de zorgen zo groot dat je er ziek van wordt.

Ik kan je in een vertrouwelijk gesprek adviseren wat de mogelijkheden zijn omdat ik een brede ervaring heb opgebouwd in het personeelswerk.

Een mediator zorgt voor veiligheid. In vertrouwelijke gesprekken kun je vertellen wat je op je hart hebt en er ontstaat uitzicht op een oplossing.

Wanneer je bij een arbeidsconflict kiest voor mediation dan praat je zelf mee over je toekomst en laat je de beslissing daarover niet over aan je werkgever of de rechter.


Over mij

Ik ben Ria Dekker en ik heb mijn opleiding voor mediator gevolgd bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem en ik ben MfN-registermediator.

Ik ben 35 jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven en bij de overheid. Ik heb een brede ervaring opgedaan in het personeelswerk en door bestuurlijke en juridische werkzaamheden.

Neem hier contact op om een afspraak te maken.


De mediation

Bij een conflict kun je kiezen voor een juridische procedure, maar dit leidt vaak tot onnodige escalatie. Mediation werkt sneller en is minder duur dan een juridische procedure. Bovendien bepaalt de rechter dan de oplossing. Kies je bij een conflict voor eigen verantwoordelijkheid en wil je het samen met de andere partij oplossen? Dan is mediation een goede optie.

Een mediator is opgeleid om je te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Hij of zij zorgt ervoor dat je in vertrouwelijkheid en onder geheimhouding kunt vertellen wat je dwars zit. Een mediator helpt partijen bij het vinden van een oplossing maar oordeelt niet. De partijen leggen hun afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.


Contact

Ria Dekker Mediation

Meer en boslaan 19

2103 VM Heemstede


T. 06 30992933

E. info@riadekkermediation.nl


Of maak gebruik van onderstaand contactformulier: